SOSW Wojcieszów - TERAPIA NEUROTAKTYLNA

TERAPIA NEUROTAKTYLNA

TERAPIA NEUROTAKTYLNA wg Swietłany Masgutowej proponuje techniki stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego, pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia.

Terapia taktylna jest skierowana zarówno dla dzieci jak i dorosłych z takimi wyzwaniami jak:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD),
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • autyzm, spektrum autyzmu, zespół Aspergera,
 • trudności w nauce, dysleksja, dysgrafia,
 • przejawy zachowania agresywnego,
 • porażenie mózgowe,
 • emocjonalna niestabilność,
 • zespół Downa,
 • FAS,
 • uszkodzenie układu nerwowego,
 • epilepsja.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów