SOSW Wojcieszów - O nas

O nas

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to zespół szkół, na który składają się następujące jednostki:


1. Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,  
2. Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym
4. Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.


Placówka ponadto zapewnia:

  • udział wychowanków w turnusach rehabilitacyjnych,
  • udział wychowanków na zajęciach hipoterapii,
  • udział wychowanków na zajęciach dogoterapii,
  • udział wychowanków na zajęciach arteterapii,
  • udział wychowanków na zajęciach w sali doświadczania świata,
  • udział wychowanków na zajęciach na krytym basenie,

 

 

W placówce działa także Koło Teatralne. Uczniowie prezentują przygotowane kreacje aktorskie podczas uroczystości, odbywających się, zarówno na terenie placówki, jak i poza nią. Patronat nad projektem sprawuje Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Tajniki ekologii uczniowie nasi poznają zaś podczas zajęć prężnie działającego Koła Ekologicznego, należącego do Klubu  Naszej Ziemi. Uczniowie i kadra pedagogiczna są także członkami klubu sportowego „Promyk” działającego w ramach Olimpiad Specjalnych. Sprawni fizycznie uczniowie uczestniczą w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, europejskim oraz światowym.


Na terenie placówki działa Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „MIŁEK”, którego celem jest:
1. Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
2. Wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Szkoła współpracuje także z fundacjami zagranicznymi, które są stałymi sponsorami wychowanków:
1. Polnisch – Deutscher Freundeskreis e.V. Jelenia Góra (Hirschberg) Kreis Aachen.
2. Stowarzyszenie holenderskie -WERK GROEP HEERDE HELPT POLAND.

Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego za swoją postawę zaangażowanie i mrówczą pracę wyróżnieni zostali nagrodami:
1. Ministra Edukacji Narodowej
2. Kuratora Oświaty
3. Starosty Złotoryjskiego
Dwukrotnie dyrektorzy placówki: Romuald Łaski (emerytowany dyrektor SOSzW w Wojcieszowie oraz Iwona Jancik (pełniąca funkcję dyrektora placówki od 2010 r.) nominowani byli w konkursie „Nauczyciel Roku” i uplasowali się w ścisłym gronie dwunastu nauczycieli w Polsce Tym samym dwukrotnie naszej placówce został nadany tytuł: „Szkoła na medal”.

 

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów