SOSW Wojcieszów - Dogoterapia

Dogoterapia

Dogoterapia to działanie w leczeniu i rehabilitacji, które przy pomocy psów, będących terapeutami, ma na celu przywracanie zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim, którzy tego potrzebują. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającej szeroko rozumianą rehabilitację i nie może pozostać jedyną formą terapii. Stanowi ona uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych, w szczególności u dzieci autystycznych i z upośledzeniem umysłowym. Terapia z udziałem psa wpływa na uwrażliwienie odbioru bodźców,  rozwija świadomość odpowiedzialności za własne działania, pomaga pokonywać strach a także wzmacnia poczucie stabilności emocjonalnej.


W sferze motorycznej kontakt z psem pozwala na polepszenie sprawności ruchowej oraz wpływa pozytywnie na postrzeganie schematu własnego ciała.  Ponadto, terapia ta zwiększa koncentrację spostrzegawczość i zdolność podejmowania decyzji.  Podstawowym celem zajęć jest nawiązanie i pogłębianie pozytywnego kontaktu ze zwierzęciem, co jest fundamentem do dalszych oddziaływań terapii. Na tej bazie realizowane są cele kształtowania pozytywnych emocji w kontakcie z psem oraz wyzwalaniem ogólnej aktywności dziecka, ponieważ często zdarza się, że więzi zbudowane z psem stanowią uzupełnienie deficytów w kontaktach międzyludzkich.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów