Aktualności

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2021
DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO — WYCHOWAWCZEGO
IM. KATARZYNY ROGOWIEC W WOJCIESZOWIE
W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA
COVID-19

Na podstawie :

• Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Ustalam harmonogram powrotu do nauki w trybie stacjonarnym:

  1. Od 4 maja 2021 r. do zajęć w trybie stacjonarnym wracają uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej.
  2. Od 17 maja 2021 r. do zajęć w trybie stacjonarnym wracają uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, uczniowie klas I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz wychowankowie ZRW.
  3. Organizacja pracy odbywa się zgodnie z dokumentem „Procedury bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Rogowiec w Wojcieszowie od 4 maja 2021 r. w czasie pandemii COVID 19".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.

 

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                    Iwona Jancik

 Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów