Rozporządzenie

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie wznawia zajęcia w formie bezpośredniej pracy z uczniem w wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć dydaktycznych dla kl. I – III Szkoły Podstawowej, z zachowaniem niezbędnej ochrony rekomendowanej przez MEN. Zgodnie z dyspozycją MEN w dalszym ciągu będzie prowadzone nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

Kontakt z nami:

tel./fax : 75 751 23 61

za pomocą poczty elektronicznej:

soswwojcieszow@wp.pl   

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361