Aktualności

Jun 23, 2016

"Cicha noc, święta noc..." Jak co roku nasza grupa teatralna TIP TOP przygotowała przedstawienie jasełkowe.

Jun 23, 2016

Skuszeni zapowiedzią pięknej pogody, postanowiliśmy zorganizować pierwsze w tym roku ognisko w celu ostatecznego pożegnania się z zimą i radosnego powitania wiosny.

May 16, 2016

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w naszej placówce obchodziliśmy  Dzień Ziemi pod hasłem - "Palący temat - niska emisja". Organizator Pan Adam Jesionka zaplanował wiele atrakcji dla naszych podopiecznych. 

Terapia EEG Biofeedback

 

Jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu. Uczeń staje się bardziej świadomy stanu swojego ciała i umysłu. Potrafi świadomie wpływać na funkcje, które normalnie nie podlegają kontroli. Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Dzięki treningom pracuje on wydajniej      i szybciej. Jest efektywną metodą leczenia tych zaburzeń, które wynikają z dysfunkcji pracy mózgu. Podstawą metody są plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka.


Trening:

  • zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze,
  • poprawia efektywność pracy,
  • ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia,
  • poprawia samopoczucie i samoocenę,
  • zwiększa odporność na stres,
  • poprawia wydolność systemu immunologicznego,
  • ułatwia regenerację sił,
  • wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka m. in. dzięki zwiększeniu plastyczności mózgu i spowolnieniu procesów biologicznego starzenia się.


Historia rozwoju tej metody sięga lat 60-tych XX wieku, kiedy dr Joe Kamiya w USA zaczął badać zależność między aktywnością fal Alfa a stanem emocjonalnym człowieka. W latach 80-tych Peniston i Kulkowsky rozwinęli i wykorzystali tę metodę w terapii uzaleŜnień, w zespołach depresji oraz stresu pourazowego. 3 Wielki wpływ na rozwój metody miał prof. B.Sterman pracujący w amerykańskim ośrodku lotów kosmicznych NASA. Prace eksperymentalne, które prowadził na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku doprowadziły w efekcie do opracowania nowej metody leczenia epilepsji. Inni naukowcy wykazali przydatność metody EEG Biofeedback w terapii specyficznych zaburzeń uczenia się/dysleksji, dysgrafii, dyskalkuli/, zaburzeń uwagi, koncentracji, pamięci, ADHD itd. Gwałtowny rozwój nowych technologii komputerowych znacząco przyspieszył rozwój tej metody terapii. W Polsce metoda ta rozwija się od początku XXI wieku.

 

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361