Kadra pedagogiczna

 

Ośrodek dysponuje kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych i zapewnia wszystkim uczniom opiekę specjalistyczną.

Polega ona na uczestniczeniu w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, logopedycznych oraz gimnastyki korekcyjnej. Każdy uczeń ma opracowany IPET - indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny. Nauczyciele stosują najnowsze metody w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Zaangażowanie bardzo dobrze przygotowanego do pracy zespołu pracowników doprowadziło do wysokiego poziomu pracy rewalidacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wyrazem uznania dla dyrekcji placówki i całej załogi za wyniki pracy jest certyfikat

SZKOŁA NA MEDAL nadany ośrodkowi w roku 2008 i 2012 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i redakcję "Głosu Nauczycielskiego".

Tak wysokie wyróżnienie było wynikiem udziału dyrektorów Romualda Łaskiego (2008) i Iwony Jancik (2012) w konkursie "Nauczyciel Roku”.

 

Kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

 

Kadra kierownicza:

 1. Iwona Jancik – dyrektor placówki
 2. Marian Wachowiak – wicedyrektor placówki

 

Grono Rady Pedagogicznej:

 1. Beck Justyna - tytuł magister - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, oligofrenopedagog, nauczyciel geografii.
 2. Bratek Marek - tytuł magister - technika, wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska, oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki.
 3. Engler Jacek- tytuł magister - wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska, oligofrenopedagog, nauczyciel techniki, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami fizjoterapii.
 4. Grzybczyk Jacek tytuł licencjat - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami resocjalizacji, oligofrenopedagog.
 5. Janc Jagoda - tytuł licencjat - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami resocjalizacji, oligofrenopedagog.
 6. Jesionka Adam - tytuł magister - pedagogika resocjalizacyjna, oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, specjalista w zakresie rewalidacji dzieci niesłyszących i niedosłyszących.
 7. Kmiecik Mariola -  tytuł magister -pedagogika w zakresie psychopedagogiki, oligofrenopedagog, nauczyciel przyrody z elementami ochrony środowiska, specjalista w zakresie wczesnego wspierania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem.
 8. Matuszak Joanna - tytuł magister -pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej, oligofrenopedagog, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz terapia i diagnoza autyzmu.
 9. Musialik Beata - tytuł magister - pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną, oligofrenopedagog
 10. Nowak Zbigniew - tytuł magister - wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska, oligofrenopedagog, nauczyciel fizyki, chemi, informatyki.
 11. Pacholska – Kujawa Anna - tytuł magister -pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, specjalista w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, nauczyciel historii.
 12. Psuty Beata - tytuł magister - pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną, oligofrenopedagog, nauczyciel biologii.
 13. Struś Anna - tytuł magister - pedagogika specjalna, oligofrenopedagog, specjalista od zintegrowanej wczesnoszkolnej i przedszkolnej, trener I stopnia BIOFEEDBECK, nauczyciel języka polskiego.
 14. Szlawska Mariola - tytuł magister - ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel religii.
 15. Zaremba Marzena - tytuł magister - pedagogika w zakresie: rewalidacja osób chorych, oligofrenopedagog, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 16. Ziemniak Łukasz - tytuł magister - , pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką, nauczyciel języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361