SOSW Wojcieszów - Szkoła

Szkoła

 

Szkoła może pomieścić 46 uczniów, zapewniając całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie w sypialniach dwu, trzy i czteroosobowych. Uczniowie mogą przebywać w placówce od poniedziałku do piątku. Ośrodek jest placówką feryjną – nie sprawuje bezpośrednio opieki nad dziećmi w czasie przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji. W okresach tych wychowankom, korzystającym z opieki całkowitej, ośrodek zapewnia miejsce w domach pomocy społecznej, domach dziecka lub innych placówkach do sprawowania takiej opieki uprawnionych.

W placówce funkcjonują następujące oddziały:

- szkoła podstawowa specjalna – klasa I-III

- szkoła podstawowa specjalna – klasa IV-VIII

- szkoła przysposabiająca do pracy – klasa I-III

- dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

- wczesne wspomaganie rozwoju

- ośrodek szkolno-wychowawczy (internat)

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów