SOSW Wojcieszów - Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata

 

We wrześniu 2014 roku placówka wzbogaciła się o Salę Doświadczania Świata. Jest to specjalistyczne pomieszczenie przeznaczone do terapii metodą stymulacji polisensorycznej. Miejsce to, pozwala na realizacje z pozoru przeciwstawnych celów, jakimi jest aktywizacja i relaksacja uczestników. Zajęcia w sali dostosowywane są do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. Podczas terapii podopieczny stymulowany jest profesjonalnie dostosowanymi bodźcami dotykowymi, wzrokowymi, słuchowymi, zapachowymi i kinestetycznymi, których ze względu na trudności i pewne ograniczenia funkcjonowania nie może doświadczyć w codziennym życiu.


Sala Doświadczania Świata, funkcjonująca w naszym Ośrodku, wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt, który emitowanymi bodźcami i sygnałami, motywuje dziecko do podejmowania aktywności. Rozwija u podopiecznych pamięć sensoryczną, spostrzegawczość oraz uwagę. Pozwala na lepsze zrozumienie otaczającego świata i poprawia możliwości komunikacji z nim. Odpowiednio i profesjonalnie wykorzystane wyposażenie sali pozwala na pobudzenie wielozmysłowe, motywując do samodzielnej aktywności i podejmowania decyzji. Ponadto, jest to również wyjątkowe, feeryczne miejsce, w którym się można zrelaksować, wyciszyć i odprężyć.


Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów