Opis intenatu / Jak działamy


KRÓTKA HISTORIA


Początki Zalążki powstania naszego internatu sięgają lat 1984 gdy nasza placówka nazywała się "Szkołą Życia".
Wówczas w internacie objętych opieką przebywało rok rocznie między 33 a 40 wychowanków, nad którymi czuwali wychowawcy.
W latach 1990-1991 placówka przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, który istnieje do dnia dzisiejszego.
Pierwszym zastępcą dyrektora do spraw wychowania i opieki został powołany w roku szkolnym w 1994/1995 i została nim p. Iwona Jancik, która kierowała życiem Internatu i grup wychowawczych nieprzerwanie przez 18 lat.
W roku szkolnym 2011/2012 wicedyrektorem został pan Marian Wachowiak i do dnia dzisiejszego kieruje Internatem.
Internat nasz stanowi integralną część SOSW w Wojcieszowie i obchodzi już 20 rok istnienia.

INTERNAT DZISIAJ

Jesteśmy całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, służącą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Pomagamy dzieciom i młodzieży w kształtowaniu talentu, wyrównywaniu szans, uspołecznieniu w zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom czekającym na nich w dorosłym życiu.
Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości,
troski i bezpieczeństwa.

Internat/Grupy wychowawcze zapewnia odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków,
nauki, zabawy,rekreacji i wypoczynku.Stwarza warunki do ujawniania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień, zgodnie z dynamiką rozwoju umysłowego i psychofizycznego dzieci i młodzieży. Wychowuje dzieci i młodzież zapewniając wychowankom właściwą opiekę oraz uwzględniając przyjęte treści i kierunki rozwoju placówki.
W roku szkolnym 2015/2016 w intenacie przebywa 30 uczniów w 4 grupach wychowawczych (2 grupy żeński i 2 grupy męskie).

3. ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE

7 00 – 7 30        POBUDKA, TOALETA PORANNA
7 30 - 8 00        ŚNIADANIE

ZAJĘCIA W SZKOLE  OD 8 00 DO 16 00

8 00- 10 35        ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
10 40 - 11 00      II ŚNIADANIE
11 00 - 13 00      ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
13 00 - 13 30      OBIAD (I TURA)
13 00 - 13 45      ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
13 45 - 14 10      OBIAD (II TURA)
14 10 - 16 00     ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA KLAS I - III SPdP,
                      CISZA POOBIEDNIA DLA POZOSTAŁYCH DZIECI
15 00 - 17 50      ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZE
18 00 - 18 30     KOLACJA
18 45 - 20 00     TOALETA WIECZORNA
20 00 - 22 00     ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
22 00 - 7 00      CISZA NOCNA

Wychowankowie śpią otoczeni opieką wychowawców nocnych.

4. Wychowankowie

W roku szkolnym 2015/2016 w intenacie przebywa 30 uczniów w 4 grupach wychowawczych (2 grupy żeński i 2 grupy męskie).

a)
Grupa I.
Wychowawczyni grupy - mgr Anna Struś

Jesteśmy grupą „młodszych dziewcząt” w internacie. Zajmujemy jedną stronę na pierwszym piętrze budynku.
Mamy do dyspozycji świetlice wyposażone w niezbędne środki dydaktyczne, meble i zabawki.
Nasze pokoje są dwu i trzyosobowe.
Mamy swoje własne uroczystości, które weszły na stałe do tradycji oddziału.
Organizujemy „Dzień Chłopaka”, urodziny koleżanek z grup wychowawczych oraz inne wewnętrzne rytuały gdzie zabawa połączona jest z poczęstunkiem.
Możemy poszczycić się licznymi osiągnięciami. Nasze prace plastyczne prezentowane są na wielu wystawach i konkursach w internacie i nie tylko.
Życie w internacie jest urozmaicone, jest czas na naukę, pracę, zabawę i wypoczynek.
Nasze wychowawczynie prowadzą wiele ciekawych zajęć, które służą rozwijaniu naszych zamiłowań, rozbudzają zaciekawienie nowymi zagadnieniami oraz kształtują, pogłębiają i utrwalają wcześniej nabytą wiedzę i umiejętności.

b)
Grupa II
Wychowawczyni grupy - mgr. Justyna Beck

Pani Justyna prowadzi grupę starszych dziewcząt w internacie.
Zajmują prawą kondygnację na pierwszym piętrze budynku.
Dziewczęta mieszkają w trzech i czteroosobowych pokojach, które są kolorowe, zadbane i pomysłowo urządzone. Do swojej dyspozycji, podobnie jak dziewczęta z grupy I mają również dwie świetlice, w których znajdują się pomoce dydaktyczne, bogata biblioteczka oddziałowa oraz sprzęt RTV.
Wszystkie sypialnie są słoneczne i odpowiednio wyposażone a każda wychowanka ma zapewnione miejsce do nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku.

c)
Grupa III
Wychowawca grupy - mgr Łukasz Ziemniak

Starsi chłopcy przebywając w internacie poznają zasady życia społecznego w grupie, uczą się samodzielności dbałości o dobra własne i społeczne. Do dyspozycji wychowanków są 2,3,4 osobowe pokoje, świetlica wyposażona w sprzęt RTV, jak rownież klasa z dostępem do internetu. Wychowankowie chętnie uczestniczą w zajęciach godpodarczych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Grupa III od 4 lat odpowiada za selektywną zbiórkę makulatury w placówce.

d)
Grupa IV
wychowawca grupy - mgr Adam Jesionka
To grupa młodszych chłopców, którzy mieszkają w lewym skrzydle II piętra internatu.
Do swojej dyspozycji mają 1, 2 3  osobowe pokoje oraz świetlice wyposażoną w telewizor, komputer z dostępem do internetu czy basen z kulkami.
Pomieszczenia oddziału są udekorowane pracami własnoręcznie wykonanymi przez chłopców. Grupa IV stanowi O sile KOŁA EKOLOGICZNEGO prowadzonego w placówce od 2008 roku.  

O przyjazną i miłą atmosferę dbają wykwalifikowani wychowawcy, którzy organizują różnego rodzaju zajęcia np. kulinarne, sportowe, plastyczne, muzyczne. Jest czas na naukę, pracę, zabawę i wypoczynek.Pogodna i serdeczna atmosfera daje chłopcom poczucie bezpieczeństwa.
Pozwala w domowych warunkach uczyć się i wypoczywać oraz rozwijać swoje zainteresowania.
Wychowankowie chętnie biorą udział w konkursach, różnych uroczystościach internatowych, przygotowują programy artystyczne i upominki.
Chłopcy mieszkają w Internacie na I piętrze i mają do dyspozycji 7 bardzo dobrze wyposażonych pokoi 3-4 osobowych

5. KOŁA ZAINTERESOWAŃ W INTERNACIE

1. KOŁO EKOLOGICZNE "ŻÓŁWIK" (działające od roku szkolnego 2008/09)
2. JĘZYK ANGIELSKI (wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/17)

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361