SOSW Wojcieszów - Metoda ośrodków pracy

Metoda ośrodków pracy

 

Metoda ośrodków pracy została w Polsce rozpropagowana przez prof. Marię Grzegorzewską już w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jest to metoda zaprojektowana do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, podczas której działania dydaktyczne są uzupełniane oddziaływaniami rewalidacyjnymi. Opracowując coroczne ośrodki pracy, wg których nakreślamy kierunek naszych działań, bierzemy pod uwagę następujące działy tematyczne:

  • pory roku i związane z nimi zmiany w przyrodzie oraz zajęcia przyrodnicze,
  • funkcjonowanie w szkole i w klasie, otoczenie szkoły, droga do szkoły
  • rodzinny dom wychowanka, życie w rodzinie, mieszkanie
  • rodzinna miejscowość i okolice, urzędy, zajęcia ludzi, zabytki
  • tematyka okolicznościowa związana ze świętami i innymi aktualnymi wydarzeniami

Uczniowie mniej sprawi motorycznie podczas realizowanych zajęć doskonalą się w samoobsłudze, poddawani są treningowi czystości czy też uczestniczą w zajęciach z Integracji Sensorycznej. Cotygodniowe zagadnienia są jedynie pewną ramą, w obrębie której pracujemy i rozbudowujemy zajęcia, ponieważ zadaniem nauczycieli jest dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Pracując tą metodą, zawsze pamiętamy o słowach prof. Marii Grzegorzewskiej, która zwykła mówić, że „każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia”.
  

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów