Metoda Marianny i Christophera Knillów

 

Metoda Knillów składa się z dwóch głównych części: „Dotyk i Komunikacja” oraz „Program Aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja”

Program „Dotyk i Komunikacja” jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń pracy z dziećmi
i dorosłymi, którzy mieli ograniczone zdolności ekspresji albo negatywne relacje z otaczającym światem. Metoda ta podkreśla znaczenie dotyku w rozwoju świadomości interpersonalnej, wrażliwości, komunikacji i jakości związków. Najbardziej wrażliwym kanałem sensorycznym jest skóra, dlatego bodźce, informacje, które otrzymujemy dzięki kontaktowi fizycznemu są szczególnie ważne dla rozwoju człowieka.

Podstawowym założeniem „Programów Aktywności” jest stwierdzenie, że rozwój człowieka zależy od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystania wiedzy o sobie.

Metoda ta stosowana jest w naszej placówce w pracy z uczniami z głęboką i znaczną niepełnosprawnością. Dzięki Metodzie Knillów uczniowie są świadomi własnych ruchów, które w sposób zaplanowany i systematyczny wykonywane są do muzyki i instrukcji umieszczonych na płytach CD. Uczniowie doświadczają takich ruchów jak: bujanie się, obracanie, turlanie, wymachy rąk i nóg, klaskanie, pocieranie dłoni. Uczeń na polecenie, świadomie musi dotyka części twarzy i ciała.

Poprzez udział w zajęciach Metodą Knillów uczniowie nabywają umiejętności potrzebne
do funkcjonowania tj. ubieranie, jedzenie, zabawa, relacje interpersonalne.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361