Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 

Metoda Dobrego Startu (MDS) należy do metod terapii psychomotorycznej. Została opracowana przez psychologa Martę Bogdanowicz na bazie francuskiej metody Bon Départ. Główny cel MDS to usprawnienie i zintegrowanie działania psychiki i motoryki. Rehabilitacja psychomotoryczna znajduje zastosowanie w przypadku zaburzeń emocjonalnych i mikro zaburzeń motorycznych, które wpływają na trudności w nauce oraz kłopoty z adaptacją dziecka do środowiska szkolnego i rodzinnego. Metoda Dobrego Startu polega przede wszystkim na usprawnianiu funkcji wzrokowych, słuchowych i dotykowo –kinestetyczno – ruchowych oraz na ich wzajemnej integracji.

U uczniów naszej szkoły bardzo często występują zaburzenia rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych, słuchowych, wzrokowych, motoryki dużej i małej, lateralizacji, orientacji w przestrzeni
i schemacie własnego ciała. Zaburzenia te utrudniają uczniom nabywanie umiejętności czytania i pisania oraz funkcjonowania w życiu codziennym.

MDS aktywizuje rozwój psychomotoryczny uczniów, a co za tym idzie jest metodą terapeutyczną szczególnie polecaną dla uczniów klas przedszkolnych i nauczania początkowego. Prowadzone zajęcia w klasie I – III pozwalają eliminować opóźnienia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. MDS popełni też rolę profilaktyczną, zapobiegając trudnościom w nauce i stymulującą, która aktywizuje prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci.

W MDS wyróżniamy trzy rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia ruchowo – słuchowe, ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Zajęcia przebiegają zawsze według stałego schematu,
w którym wyróżnia się trzy etapy: zajęcia wprowadzające, zajęcia właściwe, zakończenie zajęć.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361