Aktualności

Jun 23, 2016

"Cicha noc, święta noc..." Jak co roku nasza grupa teatralna TIP TOP przygotowała przedstawienie jasełkowe.

Jun 23, 2016

Skuszeni zapowiedzią pięknej pogody, postanowiliśmy zorganizować pierwsze w tym roku ognisko w celu ostatecznego pożegnania się z zimą i radosnego powitania wiosny.

May 16, 2016

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w naszej placówce obchodziliśmy  Dzień Ziemi pod hasłem - "Palący temat - niska emisja". Organizator Pan Adam Jesionka zaplanował wiele atrakcji dla naszych podopiecznych. 

Koła zainteresowań

 KOŁO EKOLOGICZNE

Od 2008 r. na terenie placówki działa Koło Ekologiczne, należące  do Ogólnopolskiego Klubu Nasza Ziemia, do którego adresujemy swoje raporty i zdjęcia z przeprowadzonych przedsięzwięć i akcji. Podczas zajęć wychowankowie mają okazję realizować opracowane przez opiekuna prowadzącego programy ekologiczne, wspierające liczne inicjatywy o charakterze ekologicznym. Celem przeprowadzanych akcji, konkursów oraz innych uroczystości jest poszerzanie wiedzy naszych wychowanków z zakresu ekologii, w co wlicza sie także nauka o poszanowaniu przyrody i troska o otaczającą nas faunę i florę. Nasi wychowankowie brali udział w wielu konkursach ekologicznych na szczeblu powiatowym, osiągając dobre wyniki.


Co roku organizowane są projekty, takie jak na przykład „Sprzątanie świata”, „Rajd Góry Niepełnosprawnych” czy „Dzień Ziemi”, w których uczestniczą wszyscy uczniowie ośrodka wraz ze swoimi wychowawcami. Dodatkowo, z myślą o recyklingu, zbieramy zużyte baterie, makulaturę, puszki aluminiowe oraz nakrętki, zaś zimą zaś troszczymy się o ptaki, dokarmiając je regularnie przygotowanych karmikach.


Zasadziliśmy w 2010 roku „Dąb Życia”, który stał się symbolem zaangażowania i troski naszych wychowanków o nasze czyste środowisko. W 2014 roku podjętym i zrealizowanym przez nas przedsięzwięciem było utworzenie „Rabatów z roślinami łąkowymi”, będącymi ostoją dla owadów. W roku kolejnym utworzyliśmy zaś „Ogródek Ziołowy” a rośliny pochodzące z niego służą nam m.in. podczas zajęć kulinarnych i w aromaterapii, podczas której nasi wychowankowie wykorzystują, zawarte w ziołach, olejki eteryczne.


W ramach wymiany doświadczeń i informacji, współpracujemy z Nadleśnictwem Złotoryja, Wydziałem do Spraw Środowiska w Wojcieszowie, ZGKiM w Wojcieszowie, LOP w Jeleniej Górze oraz Zespołem Szkół w Wojcieszowie.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361