SOSW Wojcieszów - Koła zainteresowań

Koła zainteresowań

 KOŁO EKOLOGICZNE

Od 2008 r. na terenie placówki działa Koło Ekologiczne, należące  do Ogólnopolskiego Klubu Nasza Ziemia, do którego adresujemy swoje raporty i zdjęcia z przeprowadzonych przedsięzwięć i akcji. Podczas zajęć wychowankowie mają okazję realizować opracowane przez opiekuna prowadzącego programy ekologiczne, wspierające liczne inicjatywy o charakterze ekologicznym. Celem przeprowadzanych akcji, konkursów oraz innych uroczystości jest poszerzanie wiedzy naszych wychowanków z zakresu ekologii, w co wlicza sie także nauka o poszanowaniu przyrody i troska o otaczającą nas faunę i florę. Nasi wychowankowie brali udział w wielu konkursach ekologicznych na szczeblu powiatowym, osiągając dobre wyniki.


Co roku organizowane są projekty, takie jak na przykład „Sprzątanie świata”, „Rajd Góry Niepełnosprawnych” czy „Dzień Ziemi”, w których uczestniczą wszyscy uczniowie ośrodka wraz ze swoimi wychowawcami. Dodatkowo, z myślą o recyklingu, zbieramy zużyte baterie, makulaturę, puszki aluminiowe oraz nakrętki, zaś zimą zaś troszczymy się o ptaki, dokarmiając je regularnie przygotowanych karmikach.


Zasadziliśmy w 2010 roku „Dąb Życia”, który stał się symbolem zaangażowania i troski naszych wychowanków o nasze czyste środowisko. W 2014 roku podjętym i zrealizowanym przez nas przedsięzwięciem było utworzenie „Rabatów z roślinami łąkowymi”, będącymi ostoją dla owadów. W roku kolejnym utworzyliśmy zaś „Ogródek Ziołowy” a rośliny pochodzące z niego służą nam m.in. podczas zajęć kulinarnych i w aromaterapii, podczas której nasi wychowankowie wykorzystują, zawarte w ziołach, olejki eteryczne.
W ramach wymiany doświadczeń i informacji, współpracujemy z Nadleśnictwem Złotoryja, Wydziałem do Spraw Środowiska w Wojcieszowie, ZGKiM w Wojcieszowie, LOP w Jeleniej Górze oraz Zespołem Szkół w Wojcieszowie

 

KOŁO TEATRALNE – TIP-TOP
Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im . K. Rogowiec w Wojcieszowie

 

Motto  - które było i jest do dziś myślą przewodnią  to :

POWIESZ – ZAPOMNĘ

POKAŻESZ – ZAPAMIĘTAM

PRZEŻYJĘ, DOŚWIADCZĘ – ZROZUMIEM

Zajęcia teatralne które prowadzone są  w placówce  polegają  na przygotowaniu dzieci do różnych przedstawień  okolicznościowych , przeglądów teatralnych i konkursów recytatorskich.

Stałym punktem Koła są coroczne Konkursy Pięknego Czytania i Inscenizacji Bajek.  W zajęciach uczestniczą podopieczni chcący rozwijać swoje zainteresowania , chcący wykazać się swoimi umiejętnościami i zdolnościami

Nasz teatr dziecięcy ,to specyficzny rodzaj teatru: nie ma z góry określonych reguł, nie jest poddany skonwencjonalizowanym przepisom i wymaganiom. Uczestnictwo w nim nie jest uwarunkowane przestrzeganiem sztywnych zasad, metod i form. To zachowania sceniczne maja wpływać i warunkować przebieg działań artystycznych.

Idąc za tą myślą opracowywane i wdrażane są   projekty, które zakładają  przybliżenie naszym uczniom kontaktu ze sztuką  na wielu płaszczyznach.

W ramach tej  działalności  staramy się poszerzyć horyzonty naszych podopiecznych  , rozwijać integrację z innymi grupami oraz wprowadzić młodego człowieka w kulturę  stosując zasadę ,że wychowanie młodego człowieka staje się skuteczne , kiedy poznanie ma charakter praktyczny.

Praca w Kole Teatralnym polega na współpracy dzieci i młodzieży z różnych klas i w różnym wieku,.Często do  współpracy zaproszeni  są aktorzy z zaprzyjaźnionych placówek.

Podczas realizacji  różnych projektów współpracuje z nami już od wielu laty zaprzyjaźniony aktor Teatru im J.C. Norwida w Jeleniej Górze – pana Piotr Konieczyński.

Nasz teatr dziecięcy ,to specyficzny rodzaj teatru: nie ma z góry określonych reguł, nie jest poddany skonwencjonalizowanym przepisom i wymaganiom. Uczestnictwo w nim nie jest uwarunkowane przestrzeganiem sztywnych zasad, metod i form. To zachowania sceniczne maja wpływać i warunkować przebieg działań artystycznych.

Zajęcia prowadzone w ramach Koła Teatralnego poza wartościami dydaktycznymi odznaczają się też walorami wychowawczymi: wpływają
na większą aktywność uczniów, pozwalają  rozwijać ich wyobraźnię, umiejętność odczuwania, odbioru  kultury,  uczą współdziałania w grupie, odpowiedzialności za działalność własną i całego zespołu.

Wszelkie działania w ramach prowadzonego koła mają uświadomić dzieciom ich własną indywidualność przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności.

 

 

 

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów