Kadra


DYREKCJA

 
Od 1994 zastępcą dyrektora do spraw wychowania i opieki była p.Iwona Jancik a od roku szkolnego 2011/2012 do teraz wicedyrektorem i zastępcą dyrektora do spraw wychowania i opieki w  Sepcjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie jest pan Marian Wachowiak.

 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ INTERNATU

Internat zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, posiadającą ogromne doświadczenie i sukcesy w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy wychowawcy posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne z zakresu oligofrenopedagogiki.
Każdy z nich posiada wyższe wykształcenie magisterskie.
Wychowawcy systematycznie wzbogacają swoją wiedzę zawodową, doskonaląc się na różnego rodzaju kierunkach studiów podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych doskonalącychich warsztat pracy.
W internacie pracuje 5 nauczycieli mianowanych i 1 nauczyciel kontraktowy.
W chwili obecnej każdy z  wychowawców znajduje się na ścieżce awansu zawodowego.
Kadrę pedagogiczną cechuje fachowość i duże doświadczenie pedagogiczne.  
Zadaniem wszystkich jest budowanie atmosfery rodzinnej, przepełnionej zrozumieniem, zaufaniem i odpowiedzialnością.

  1. mgr Beck Justyna
  2. mgr Kmiecik Mariola
  3. mgr Jesionka Adam
  4. mgr Matuszak Joana
  5. mgr Ziemniak Łukasz

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361